กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกรกฎาคม 2564

ปภ. ตั้งศูนย์ติดตามเหตุเพลิงไหม้ซอยกิ่งแก้ว พร้อมสนับสนุนการระงับเหตุ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ ปภ. กรณีเหตุไฟไหม้โรงงานบริษัทหมิงตี้เคมีคอล จำกัด เลขที่ 87 หมู่ 15 ซอยกิ่งแก้ว 21 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตโฟม และเม็ดพลาสติก เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ เตรียมพร้อมประสานการช่วยเหลือการสั่งการและสนับสนุนระงับเหตุและควบคุมเพลิง โดยนำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA - 32 - 02 ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ พร้อมทั้งจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) จำนวน 10 นาย เข้าร่วมสนับสนุนการระงับเหตุในพื้นที่ โดยมี นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ และนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมติดตามสถานการณ์    
 จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57004 ครั้ง