กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกรกฎาคม 2564

ปภ. เตรียมมาตรการรับผลกระทบเหตุการณ์เพลิงไหม้หมิงตี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมแนวทางและมาตรการเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางและมาตรการรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ด้านสุขภาพ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะที่พักอาศัย โดยมีผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57006 ครั้ง