กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกันยายน 2564

ปภ. ติดตามสถานการณ์ - ความช่วยเหลือ เหตุการณ์พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์ และการช่วยเหลือจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ของจังหวัดชัยภูมิ ลพบุรี นครราชสีมา สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา
พิจิตร และนครสวรรค์ พร้อมกำชับจังหวัดจัดกําลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบน้ำ  เรือยนต์กู้ภัย เรือท้องแบน  รถสูบส่งน้ำระยะไกล รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยให้พร้อมปฏิบัติการได้ทันที  ในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ และนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56994 ครั้ง