กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกันยายน 2564

ปภ. จัดกิจกรรม "วันธงชาติไทย" ปี 2564 น้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 6

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำคณะเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธงกรม ปภ. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56291 ครั้ง