กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนตุลาคม 2564

ปภ. - สถ. จับมือพัฒนาเด็กประถมศึกศา เรียนรู้วิชาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดทำหลักสูตรวิชาสาธารณภัย  ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี คณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56957 ครั้ง