กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนตุลาคม 2564

กฐินพระราชทาน ปภ. ประจำปี 2564 จ.ยโสธร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยมี นายบุญธรรม เสิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมพิธีฯ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56962 ครั้ง