กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2564

ปภ. รับมอบถุงยังชีพ ส่งต่อผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด  ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ จากคุณโอซามุ โซมะ กรรมการบริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู๊ดส์ จำกัด และคุณพชรพสิษฐ์ มณีวัลย์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กู๊ดวิล พลัส แอด จำกัด เพื่อส่งมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16270 ครั้ง