กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2564

มท.1 จัดการน้ำทะเลหนุนสูง แจ้งเตือน - สร้างความเข้าใจของประชาชน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหา รับมือ และติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน้นย้ำ ประสานจังหวัดบูรณาการระบายน้ำ มาตรการด้านการสูบน้ำ ตลอดจนแจ้งเตือน ทำความเข้าใจประชาชน โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ    

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16253 ครั้ง