กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2564

ปมท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดชุมพร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร รวมทั้งเน้นย้ำการช่วยเหลือประชาชน และการให้บริการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่านสายด่วนนิรภัย 1784 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมคณะตรวจติดตามฯ     
 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16257 ครั้ง