กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2564

มท. รับมอบเรือพายพลาสติก GC ห่วงใยสู้ภัยน้ำท่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในนามกระทรวงมหาดไทย รับมอบเรือพายพลาสติกจากกระบวนการ Rotationl Molding จำนวน 128 ลำ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาก ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งต่อจังหวัดในพื้นที่ๆ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16277 ครั้ง