กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

ภัยหนาว

ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างไรให้ปลอดภัย

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
🔶การเดินทางท่องเที่ยวตามยอดดอย ยอดภู หรือในช่วงฤดูหนาว หากขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้  👉ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างไรให้ปลอดภัย

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 134841 ครั้ง