กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

เทศกาลต่างๆ

ปภ.แนะการป้องกันเด็กจมน้ำช่วงลอยกระทง

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
🔶วันลอยกระทง ปีนี้นอกจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 แล้ว ต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุกับบุตรหลานในพื้นที่เสี่ยง เช่น ท่าน้ำ
ปภ.แนะการป้องกันเด็กจมน้ำช่วงลอยกระทง 🎍


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 134842 ครั้ง