กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

อุบัติเหตุทางถนน

วันรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของโลก World Day of Remembrance for Road Traffic Victims

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สหประชาชาติได้ประกาศให้ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนในทุกปี เป็น “วันรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของโลก” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเข้าใจถึงผลกระทบรับรู้ถึงความสูญเสีย รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น  🔹ความปลอดภัยทางถนน เริ่มได้ที่ตัวเรา🔹

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 134845 ครั้ง