กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

อัคคีภัย

ปภ.แนะเรียนรู้ป้องกันเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดบ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
👉ปภ.แนะเรียนรู้ป้องกันเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 134843 ครั้ง