กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนพฤศจิกายน 2564

มท.3 กล่าวปาถกฐาพิเศษ สัมมนาระดับชาติความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย บันทึกเทปกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย” ณ กระทรวงมหาดไทย ประกอบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Pre - Seminar) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญเรื่องอุบัติเหตุทางถนน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56129 ครั้ง