กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนพฤศจิกายน 2564

ปภ. ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางพวงมาลาของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาตินานัปการ ทั้งยังเป็นการวางรากฐานให้รู้จักการเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และช่วยเหลือผู้อื่นในยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56113 ครั้ง