กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนพฤศจิกายน 2564

อปภ. กล่าวแสดงความยินดี ครบรอบ 10 ปี AHA centre

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักของคณะกรรมการอาเชียนด้านการจัดการภัยพิบัติและสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ AHA Centre ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การดำเนินงานของ AHA Centre ภายใต้แนวคิด “จากจุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลง” ทางระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พร้อมทั้งกล่าว แสดงความยินดีและขอบคุณ AHA Centre ในการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับภูมิภาค

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56131 ครั้ง