กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนธันวาคม 2564

มท.3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจังหวัดนราธิวาส

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านมูโนะ หมู่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้ง มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ร่วมคณะตรวจเยี่ยมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56951 ครั้ง