กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนธันวาคม 2564

ศปถ. ประสานจังหวัดคุมเข้มดูแลถนนทางหลวง ถนนในจังหวัด อบต.และหมู่บ้าน กวดขันลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 422 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 44 ราย ผู้บาดเจ็บ 426 คน  ประสานจังหวัดดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนถนนทางหลวง เส้นทางสายรองถนนอบต.และหมู่บ้าน คุมเข้มขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ฝากเตือนประชาชนเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56281 ครั้ง