กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

ไฟป่า หมอกควัน

"สามเหลี่ยมไฟ" 3 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟป่า

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฤดูกาลเกิดไฟป่า มักเกิดในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง ต้นไม้ผลัดใบ และหญ้าแห้งตายจำนวนมาก โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่มีจุด Hotspots จำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 165992 ครั้ง