กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2565

มกราคม 2565

25 ม.ค.65 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.8 ความลึก 3 กม. บริเวณตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ. รายงานวันนี้ (25 ม.ค.65) เมื่อเวลา 03.29 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.8 ความลึก 3 กิโลเมตร บริเวณตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีรายงานผลกระทบจากพื้นที่ หากมีความคืบหน้าจะได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะ


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5494 ครั้ง