กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

ไฟป่า หมอกควัน

ปภ.แนะรู้ทัน-ป้องกันอุบัติภัยเพลิงไหม้-ไฟป่า

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วงฤดูหนาวมีสภาพอากาศแห้ง และมีลมพัดแรวจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และไฟป่าได้ง่าย
ปภ.แนะรู้ทัน-ป้องกันอุบัติภัยเพลิงไหม้-ไฟป่า


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 268697 ครั้ง