กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

ไฟป่า หมอกควัน

พื้นที่ไหนเสี่ยงเกิดไฟป่ามากที่สุด

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พื้นที่ไหนเสี่ยงเกิดไฟป่ามากที่สุด ?
👉ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงไฟป่า กว่า 65 จังหวัด กระจายคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตก
ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารองลงมา


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 165989 ครั้ง