กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

ไฟป่า หมอกควัน

รู้จักชนิดของไฟป่า ตามลักษณะการเผาไหม้

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฤดูกาลเกิดไฟป่า มักเกิดในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง ต้นไม้ผลัดใบ และหญ้าแห้งตายจำนวนมาก
เรามาทำความรู้จักชนิดของไฟป่า ตามลักษณะการเผาไหม้  ดังรูปค่ะ


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 165995 ครั้ง