กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2565

มกราคม 2565

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
25 มกราคม 2565 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ม.4 บ.บางบอน ต.บางพลับ อ. สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5499 ครั้ง