กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2565

มกราคม 2565

วารสาร @DISASTER Vol.4

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โหลดไว้ไม่ตกเทรนด์ ‼️ วารสาร @DISASTER Vol.4 📰
วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565
สแกน QR Code อ่านในรูปแบบ E-Book 📱
และดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านได้แล้วที่นี่👇👇👇
https://www.disaster.go.th/.../special.../16/27207/1/detail

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DD

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5492 ครั้ง