กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2565

มกราคม 2565

ปภ.ระยองแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการลงเล่นน้ำ หรือหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีคราบน้ำมัน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ.ระยองแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการลงเล่นน้ำ หรือหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีคราบน้ำมัน


👉26 ม.ค. 2565  เวลา 18.30 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจาก บริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ว่าเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 21.06 น. เกิดเหตุมีน้ำมันดิบรั่วไหล จำนวน 25,000 ลิตร กินพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จากเรือ DHT China เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีการรั่วไหลภายในท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลในทะเล ห่างจากชายฝั่งตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จุดเกิดเหตุ คือ บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล (SPM) ละติจูด 12 องศา 29.3 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 101 องศา 11.76 ลิปดาตะวันออก ในการนี้บริษัท สตาร์ ปิโตเลี่ยม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เป็นสารขจัดคราบน้ำมัน โดยการฉีดพ่นกระทำทั้งทางเรือ (6-8 ลำ) ควบคู่กับการฉีดพ่นทางอากาศยับยั้งไม่ให้น้ำมันเคลื่อนที่สู่ฝั่ง 


👉กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง จึงได้ประสาน แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อม และจัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการนำเที่ยว ให้ระมัดระวังในการลงเล่นน้ำ หรือหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีคราบน้ำมันโดยเด็ดขาด หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และโทรศัพท์หมายเลข  0 3869 4129 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป /////

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5496 ครั้ง