กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

มท. 3 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำเยียวยาเร่งด่วน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เน้นย้ำดูแลความปลอดภัยทุกชีวิตพร้อมสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56997 ครั้ง