กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

มท. 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปัตตานี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี
และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภคที่จำเป็นเร่งด่วน จำนวน 240 ชุด  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมทั้ง  เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56964 ครั้ง