กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อประชาสัมพันธ์

จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2565

รถเหินน้ำ อุบัติเหตุที่ป้องกันได้ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
28 ส.ค.65 ปภ.ปทุมธานี รายงาน จากสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี และพื้นที่ อบต.บางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรเข้าออกในช่วงที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุด
👉เบื้องต้น ปภ.ปทุมธานี ประสานหน่วยงานในพื้นที่จัดเตรียมกระสอบทรายสำหรับทำคันกั้นน้ำตลอดแนว พร้อมมอบเรือ และจัดทำสะพานไม้สำหรับให้ประชาชนใช้สัญจรเข้า-ออก ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️สายด่วน 1784
🔹FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔹Twitter @DDPMNews
🔹Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 750510 ครั้ง