กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

ป้องกันและเตรียมพร้อม...รับภัยฯ

ปภ.แนะเทคนิคเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ปภ.แนะเทคนิคเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 🌧️
.
✅ เตรียมตัวให้พร้อม โดยตรวจสอบบ้านเรือนให้ปลอดภัย ติดตามสภาพอากาศ และศึกษาวิธีอพยพหนีภัยอย่างปลอดภัย
✅ จดจำเบอร์โทรฉุกเฉิน
✅ จัดเตรียมถุงยังชีพไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
.
#พายุโนรู
#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th/
☎️สายด่วน 1784
🔸 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔸 Twitter @DDPMNews
🔸Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 305014 ครั้ง