กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

อุบัติเหตุทางถนน

การขับรถในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือเส้นทางที่อาจเกิดดินถล่ม มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
#รู้ทันภัยกับปภ
.
🔸การขับรถในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือเส้นทางที่อาจเกิดดินถล่ม มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย 🚗
.
#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th
☎️ สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 325617 ครั้ง