กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2565

ตุลาคม 2565

25 ตุลาคม 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

#ปภ #ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน #ปภ_บอกฝน 👉 raining.disaster.go.th
☎️ สายด่วน 1784
🔸 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔸 Twitter @DDPMNews
🔸Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 44902 ครั้ง