กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

อุบัติเหตุทางถนน

สัญญาณไฟรถเช็คอย่างไรให้ปลอดภัยไม่สับสน...

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
#รู้ทันภัยกับปภ
.
💡สัญญาณไฟรถเช็คอย่างไรให้ปลอดภัยไม่สับสน...
.
ระบบไฟส่องสว่างของรถยนต์เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรร่วมทางกันได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้งานสัญญาณไฟรถไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ จนอาจทำให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางเกิดความเข้าใจผิดและนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตทางรถยนต์ได้ 🚘
.
👉 เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย ปภ.ขอแนะนำวิธีการใช้งานสัญญาณไฟรถอย่างถูกต้อง ดังนี้
.
#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th
☎️ สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 327014 ครั้ง