กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

อุทกภัย ดินถล่ม คลื่นลมแรง

ปภ.ขอแนะการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรขณะอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
#รู้ทันภัยกับปภ
⚠️ หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วม ทำให้มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย
.
⚡️ ปภ.ขอแนะการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรขณะอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม ดังนี้
✅ ตัดกระแสไฟฟ้า
✅ ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชื้น
✅ ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง
.
#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th
☎️ สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 325618 ครั้ง