กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2565

ตุลาคม 2565

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และนายอำพล อังคภาภรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปภ. ตรวจเยี่ยมหน่วยอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) ณ กองพันซ่อม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
26 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น.  นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และนายอำพล  อังคภาภรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปภ. ตรวจเยี่ยมหน่วยอากาศยานปีกหมุน  (Helicopter) ณ กองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่ง ปภ. ได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA -32 ลำที่ 3 และ 4 เข้าประจำการ เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณภัยด้วยอากาศยาน ในการนี้ อธิบดี ปภ. ได้มอบโอวาทและกำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ทั้งนักบิน เจ้าหน้าที่ของกองทัพบก ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอากาศยาน ฮ.ปภ.32 ซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยให้กับประชาชนจนสำเร็จลุล่วง  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th/
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62848 ครั้ง