กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2565

ตุลาคม 2565

26 ต.ค. 65 ปภ.ศรีสะเกษ รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
26 ต.ค. 65 ปภ.ศรีสะเกษ รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

🔸 ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอกันทรารมย์
🔸 จัดตั้งจุดอพยพ 28 จุด มีประชาชนอพยพ จำนวน 895 ครัวเรือน 2,898 คน (มีประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยังพักอาศัยในจุดอพยพ เนื่องจากอยู่ระหว่างการทำความสะอาดและปรับปรุงบ้านเรือนให้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ รวม 469 ครัวเรือน 1,758 คน)
🔸 แนวโน้มสถานการณ์ในปัจจุบัน ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณวันละ 10-20 ซม. และไม่มีฝนตกในพื้นที่
ทั้งนี้ ปภ.ศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดรถขนย้ายผู้ประสบภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในจุดที่รถปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้ การขนย้ายสิ่งของ การส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ การซ่อมแซมเส้นทางที่ ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม รวมถึงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง ซึ่ง ปภ.ศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 126476 ครั้ง