กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2565

ตุลาคม 2565

ปภ.อ่างทองสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ปภ.อ่างทองสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ดังนี้

🔺️ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำ 8.64 ม.รทก. (ระดับวิกฤต 10.00 ม.รทก.)
🔺️ ระดับน้ำแม่น้ำน้อย หลังสัดตูม ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำ 6.37 ม.รทก. (ระดับวิกฤต 6.50 ม.รทก.)
➡️  บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา 50 ตำบล 308 หมู่บ้าน 24,815 ครัวเรือน ส่วนด้านการเกษตร มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ ด้านพืช 3,975 ราย ด้านประมง 279 ราย ด้านปศุสัตว์ 4,768 ราย
➡️ ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัว และเริ่มลดระดับในบางพื้นที่ จังหวัดได้วางแผนสูบน้ำออกจากพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย รวมถึงเตรียมการสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในส่วนพื้นที่ริมตลิ่งซึ่งรอการลดระดับของแม่น้ำได้ดูแลด้านการดำรงชีพ แจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th
☎️ สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 126465 ครั้ง