กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มกราคม 2566

ศปถ. สรุปอุบัติเหตุทางถนน 7 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยกำชับจังหวัดถอดบทเรียน และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8861 ครั้ง