กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มกราคม 2566

ปภ. ต้อนรับทีมตรวจสอบ สตง. พร้อมตรวจผลสัมฤทธิ์ระบบเตือนภัย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินบริหารงานระบบเตือนภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8862 ครั้ง