กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มกราคม 2566

ปภ. หารือผู้บริหาร TRUE ใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าประชุมหารือกับ นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ Chief Regulatory Officer และคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อแสวงหาแนวทางขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี Cell Broadcast สำหรับแจ้งเตือนสาธารณภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6083 ครั้ง