กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มีนาคม 2566

ปภ. หารือทูตอิสราเอล - สหรัฐอเมริกา ร่วมมือจัดการ - ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานต้อนรับ Mr. Eli Eliyahu Sneh อัครราชทูต ฝ่ายกงสุลผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และ Mr. Geoffrey J. Martineau หัวหน้าฝ่ายบริการพลเมืองอเมริกันและรองกงสุลใหญ่ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือร่วมกันในประเด็นความร่วมมือด้านการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ และนางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมต้อนรับฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6092 ครั้ง