กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มีนาคม 2566

ปภ. ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 3

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงนำพาประเทศชาติผ่านพ้นการศึกสงคราม ทรงพระปรีชาสามารถด้านการพาณิชย์ ทั้งยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมติ ครม.ประกาศ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 ให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมหาเจษฎาบดินทร์” ถือเป็นวันสำคัญของชาติ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3107 ครั้ง