กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อประชาสัมพันธ์

บอร์ดชัก นโยบายทางถนน

การขับเคลื่อน 5 เสาหลักตามแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

ผลิตโดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บ้านหนองแค หมู่ 8 ตำบลม่วงลาด ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร และอำเภอเชียงขวัญ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน เพราะน้ำท่วมในลักษณะน้ำโอบล้อมรอบหมู่บ้าน ทำให้เส้นทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาด หน่วยงานต่างๆได้จัดเรือเข้าไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน อพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัย และยังมีประชาชนบางส่วนอยู่ในพื้นที่ประมาณ 30 หลัง จึงต้องดูแลด้านการอุปโภคบริโภคและความปลอดภัยเป็นหลัก

ปัจจุบันมวลน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งลำน้ำชีในเขตพื้นที่ตำบลม่วงลาดและตำดงสิงห์ อำเภอจังหารซึ่งชลประทานร้อยเอ็ด คาดการณ์ว่าจะมีมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก 40 ซม. ในระยะ 2 – 3 วันนี้ จึงขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเคลื่อนย้ายสิ่งของ เครื่องจักรและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัย
จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (ลุ่มน้ำชี) 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเสลภูมิ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอพนมไพร และอำเภออาจสามารถ  รวม 18 ตำบล 49 หมู่บ้าน มีประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ จำนวน 4,196 ครัวเรือน 15,039 คน มีกลุ่มเปราะบาง 2,645 คน

จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำชับนายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากมวลน้ำปริมาณมากไหลผ่านลำน้ำชีโดยให้ความสำคัญกับดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลัก
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 634857 ครั้ง