กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนพฤศจิกายน 2563

ไฟล์ข่าวประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลด :
สรุปข่าวสื่อมวลชน 14NOV63.pdf ( 10.67 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3729 ครั้ง