กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนพฤศจิกายน 2563

ไฟล์ข่าวประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลด :
สรุปข่าวสื่อมวลชน 17nov63.pdf ( 1.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3734 ครั้ง