กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนมิถุนายน 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด :
news_6JUNE64.pdf ( 4.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2395 ครั้ง