กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนมิถุนายน 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด :
news_8JUNE64.pdf ( 7.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2397 ครั้ง