กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนกันยายน 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 10 กันยายน 2564
ดาวน์โหลด :
Sep2021_10.pdf ( 26.92 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4624 ครั้ง