กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนตุลาคม 2563

ข่าวเลขที่ 8 ปภ. รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลากและวาตภัย ในพื้นที่ 4 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
ดาวน์โหลด :
20201012103902934-8.pdf ( 0.40 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1720 ครั้ง